Ar Dìleab – Goireasan Foghlaim ùr

Fàilte gu Ar Dìleab!

Tha am pròiseact "Ar Dìleab" na co-bhanntachas ùr eadar Roinn Foghlaim agus Seirbheisean Chloinne Chomhairle nan Eilean Siar agus buidhnean saor-thoileach a tha a' rannsachadh, a' clàradh agus a' foillseachadh eachdraidh ionadail, dualchas agus cultar.  Tha an iomairt saor-thoileach air a stiùireadh le Urras Leabhraichean nan Eilean leugh tuilleadh

Aonghas ‘Ease’ MacLeòid a’ bruidhinn mu dheidhinn craiceann chaorach.

Air a’ chlàradh le Iain MacArtair ann an 1999 © Aonad Ioma-mheadhan

Làraich-lìn Com-pàirtichean

Tasglann Aonghais MhicLeòid

Air làrach-lìn Tasglann Aonghais Mhicleòid, chì sibh àireamh mhòr de na nithean a dh'fhàg Aonghas 'Ease' Macleòid M.B.E. (1916-2002) à Ceann a Deas nan Loch, Eilean Leòdhais. Am broinn na tasglainn tha pàipearan pearsanta, leabhraichean, pioctairean agus teipichean.

Urras Leabhraichean nan Eilean

Suidhichte ann an Leòdhas, tha Urras Leabhraichean nan Eilean ag amas air ar n-eòlas air eachdraidh eileanan na h-Alba, taobh a-staigh saoghal nan Ceilteach agus saoghal nan Lochlannach, a leudachadh le:

  • tachartasan, a' gabhail a-steach òraidean, chuairtean agus cho-labhairtean
  • foillseachain
  • rannsachadh agus foghlam

Hebridean Connections

On Hebridean Connections you will find over 40,000 records relating to the genealogy, history, traditions, culture and archaeology of the Western Isles, an island community off the west coast of Scotland. All material is drawn from the collections of the Comainn Eachdraidh, the Historical Societies which have been preserving local historical knowledge for decades. In this pilot phase, the particular focus is on the areas of Uig, Bernera, Kinloch and Pairc. New records are added and links are enabled daily, so check back often to find new information.