Croitean Chalboist

Clioc air croitean Chalboist airson faighinn a-mach mu na daoine a bha uair a’ fuireach sa bhaile seo.