1844 - 1886

An-seo gheibhear fiosrachadh mu cuid de na tachartasan a ghabh àite ann an Sgìre na Pàirce eadar 1844 agus 1888. 'B e bliadhnaichean doirbh dha rìreabh a bha ann do mhuinntir na sgìre. Chaidh mòran de bhailtean na sgìre fhuadach agus cha robh cùisean rèidh eadar muinntir na sgìre agus na h-uachdarain.

 

Fuadach Sgìre na Pàirce

Leugh an-seo mu Fhuadach Sgìre na Pàirce. Gheibhear a-mach dè na bailtean a chaidh am fuadach agus cuin a ghabh seo àite.

 
 

A’ Chùirt

Ghabh Cùis Lagha Chreachadairean na Pàirce àite ann Dùn Èideann air Diardaoin 16 Faoilleach 1888. An-seo gheibhear fiosrachadh mu dheidhinn an tachartas iongantach seo.