Feamainn air an fhearann

Faigh a-mach mar a bha feamainn air a cleachdadh air an fhearann.

 

Gnìomhachas na feamad

Leugh mu eachdraidh a' ghnìomhachais anns na h-Eileanan.

 
 

A' tional feamainn

Ciamar, càite agus cuin a bhathar a' tional feamainn. Gheibh sibh a-mach an-seo.

 
 

Seòrsaichean feamad

Gheibhear fiosrachadh an-seo mu na diofar sheòrsaichean feamainn a gheibhear ann an Alba.