Cearcall na Bliadhna

An-seo gheibhear fiosrachadh mu na tachartasan a tha a’ gabhail àite ann am bliadhna a’ chroiteir.

 

Loidhne Tìm

An-seo gheibhear fiosrachadh air eachdraidh chroitearachd, aig ìre nàiseanta agus tro na tachartasan a ghabh àite air na Lochan agus ann an ceàrnaidhean eile de na h-Eileanan.

 
 

Bliadhna a’ Chroiteir

Tha thu nad chroitear ann an Leòdhas aig deireadh an 19mh linn. An urrainn dhut do chroit a chumail a’ dol airson bliadhna slàn no barrachd? Feumaidh tu am mal a phàigheadh, na beathaichean a chumail beò agus biadh gu leòr a chumail ris an teaghlach. Siuthad, feuch air!